Reis van de held

De reis van de held komt in vele verhalen terug. Denk maar aan de Odyssee of The Lord of the Rings.  De reis bevat tal van beproevingen die de held doen ontwikkelen tot een volwaardig mens.  Joseph Campbell heeft de reis van de held beschreven in zijn boek, de held met duizend gezichten. Dit boek is voor regisseurs in Hollywood een bron van inspiratie geweest voor het vormgeven van films. Manfred van Doorn heeft voortgebouwd op dit werk van Campbell en  het double healix model ontwikkeld. Zie ook doublehealix.com .

Het Double Healix model is uitstekend geschikt in de loopbaanbegeleiding van medewerkers en in de ondersteuning van teams in het samenwerken.

De werkplaats ‘ De reis van de held’ is bedoeld voor  professionals die hun wijze van loopbaanbegeleiding willen verdiepen. Ook voor teams die in een nieuwe fase van teamontwikkeling zich een weg zoeken naar samen werken.

Nicolaas de Schrijver sociale kunst social art leiderschap u theory u theorie VTS visual thinking strategie coaching by art, coaching management coaching kunstzinnige therapie creatieve therapie