Dienstverlening“ …ideeën ontstaan uit een vrij stromende dialoog en moeten nooit als vaststaand worden beschouwd…” David Bohm

Begeleiding in het oplossen van conflicten.
Daar waar samen werken onder spanning staat of blokkeert. Of waar de onderlinge verschillen leiden tot niet werkbare situaties.

Ik ondersteun partijen bij het zoeken naar een bevredigende oplossing in een kwestie/ conflict waarin partijen zelf niet uitkomen.

Ik help partijen weer zelfsturing te krijgen in het vastzittende conflict en tot gedragen afspraken te komen

Met bezielde zakelijkheid, gevoel voor verhoudingen en
kennis van  bedrijfsprocessen begeleid ik partijen in oplossingsrichtingen.
Door bedrijfsmatige aanpak  worden conflict kosten inzichtelijk; door systemische interventies kunnen de conflictkosten verlaagd worden.

Het kan hierbij gaan om vraagstukken ten aanzien van  samenwerken , of juist het op respectvolle manier beëindigen van de arbeidsrelatie.

Diensten:

  • conflictanalyse & onafhankelijk advies
  • projectplan ontwerp voor organisatie voor verbetering conflict bestendigheid
  • conflict coaching
  • training versterken conflictvaardigheden
  • bemiddeling, overleg leiden
  • mediation, / arbeid- werk gerelateerd /samenwerking gerelateerd (groepen)
  • interim management/ consultancy op het snijvlak van personeel en organisatie ontwikkeling  (reorganisatie, transitie, projectmanagement, procesbegeleiding).Nicolaas de Schrijver sociale kunst social art leiderschap VTS visual thinking strategie executive coaching conflictcoaching