Dienstverlening

SAM biedt interim management/ consultancy op het snijvlak van personeel en organisatie ontwikkeling  (reorganisatie, transitie, duurzaam personele inzet, cultuurverandering, HR Development, projectmanagement, procesbegeleiding).

SAM biedt begeleiding in het oplossen van conflicten. Daar waar samen werken onder spanning staat of blokkeert. Of waar de onderlinge verschillen leiden tot niet werkbare spanningen.
Mediation, conflictbemiddeling, procesbegeleiding.

SAM zet zich voor de individuele groei van mensen. De weg om meester te worden over dat wat nu nog niet wil lukken, wat schuurt, wat zich herhaald en steeds opnieuw om aandacht vraagt. SAM biedt een werkplaats om meesterschap te verwerven.

 

Activiteiten :
“De reis van de held”, loopbaan / levensloop,  coaching voor professionals,
“Kijken naar kunst” , scholing van waarnemen en oordeelsvorming aan de hand van kunstwerken (dia’s en een museum bezoek); met gebruikmaking van de VTS methode. Zeer geschikt voor teamontwikkeling.
Training conflictbestendigheid, vaardigheden voor HR professionals.

 

 

Nicolaas de Schrijver sociale kunst social art leiderschap u theory u theorie VTS visual thinking strategie coaching by art, coaching management coaching kunstzinnige therapie creatieve therapie