DienstverleningSAM biedt begeleiding in het oplossen van conflicten. Daar waar samen werken onder spanning staat of blokkeert. Of waar de onderlinge verschillen leiden tot niet werkbare situaties.
Procesbegeleiding in het omgaan met conflicten en vraagstukken over samenwerken; bemiddeling, conflictcoaching, mediation arbeid/zorg/ maatschap.

SAM zet zich voor de individuele groei van mensen. De weg om meester te worden over dat wat nu nog niet wil lukken, wat schuurt, wat zich herhaald en steeds opnieuw om aandacht vraagt. SAM biedt een werkplaats om meesterschap te verwerven.

SAM biedt interim management/ consultancy op het snijvlak van personeel en organisatie ontwikkeling  (reorganisatie, transitie, projectmanagement, procesbegeleiding).

“ …ideeën ontstaan uit een vrij stromende dialoog en moeten nooit als vaststaand worden beschouwd…” David Bohm

 

Activiteiten :
Training conflictbestendigheid.
Training waarnemen en oordeelsvorming aan de hand van kunst; met gebruikmaking van de VTS methode. Zeer geschikt voor teamontwikkeling.

 

 


Nicolaas de Schrijver sociale kunst social art leiderschap VTS visual thinking strategie executive coaching conflictcoaching