Social Art Management

iStock_000008393380Small

Leiderschap van het blanco doek

Mensen en organisaties zijn constant in ontwikkeling.
Voor organisaties is het van belang dat er een cultuur aanwezig is waarin veranderingen leiden tot succes. Niet alle verander trajecten blijken een  langdurig rendement te hebben, ze zijn dan niet duurzaam;  zeker gezien vanuit een cyclisch tijd perspectief. Als het lukt om groepen medewerkers in beweging te krijgen zodat ze zich positief in zetten voor de vernieuwing, heeft dat  een motiverende werking op het totaal van de organisatie.

In die zin is het ontstaan van ‘ cultuureilanden’  bevorderlijk voor het succesvol doorvoeren van  vernieuwingen in het bedrijf. Daar waar medewerkers kansen gaan zien om handen en voeten te geven aan veranderingen en zich mede verantwoordelijk leren voelen voor de resultaten van hun handelingen.

Leiders kunnen medewerkers hierin helpen  door met hun toegang te zoeken tot bronnen van inspiratie, creativiteit en verbeeldingskracht. Een eerste aanzet hiertoe te doen is best lastig. Hoe begin je en hoe zal de groep reageren.

Een beetje zoals de kunstenaar voor een blanco doek staat en ergens de eerste penseelstreek zal zetten.  Soms nog niet wetend waar het schilderij naar toe gaat. Soms alleen een vermoeden hebbend. Vertrouwen op je  creativiteit is dan essentieel.

Evenzo helpt het als  leiders de toekomstmogelijkheden van hun organisatie al op voorhand  ‘zien’;  zodat zij de medewerkers de al in aanleg aanwezige toekomstscenario’s kunnen laten voelen en er woord  aan geven.

“ …ideeën ontstaan uit een vrij stromende dialoog en moeten nooit als vaststaand worden beschouwd…” David Bohm

 

Je kunt meer dan je wilt…

SAM helpt leiders en medewerkers bij de ontwikkeling van dit vermogen om de toekomst wat naar zich toe te halen. Het creatief omzetten van beperkingen in mogelijkheden staat hierin centraal; zodat zij dit vermogen in kunnen zetten voor het creëren van duurzame oplossingen op weg naar de toekomst.

 

Nicolaas de Schrijver sociale kunst social art leiderschap u theory u theorie VTS visual thinking strategie coaching by art, coaching management coaching kunstzinnige therapie creatieve therapie