Kijken naar kunst (VTS)

 

th-16

Kijken naar kunst bevordert het flexibel denken.
In het tijdschrift voor neuropsychologie (jrg7, nr3, uitgeverij Boom) is een onderzoek naar een therapie voor cliënten met niet aangeboren hersenletsel gepubliceerd. Deze therapie is gebaseerd op een methode om de esthetische ontwikkeling te bevorderen door te leren langer en intensiever naar kunst te kijken. Deze methode, de Visual Thinking Strategie, ook wel VTS genoemd is ontwikkeld voor leerlingen in het onderwijs en ook toegepast op studenten. Oorspronkelijk opgezet om de esthetische ontwikkeling te bevorderen van mensen met weinig ervaring in het kijken naar kunst. En nu zijn er aanwijzingen dat deze methode ook het kritisch denken bevordert. Deelnemers kijken naar afbeeldingen van kunstobjecten en vervolgens discussiëren ze daarover aan de hand van een vaste set vragen onder leiding van een gesprekleider.
Uit het onderzoek naar deze therapie komt naar voren dat deelnemers aangeven bewuster te observeren en breder te kijken. Ze zijn makkelijker in staat hun mening te herzien en vellen minder snel een oordeel of een conclusie.

Comments are closed.

Nicolaas de Schrijver sociale kunst social art leiderschap VTS visual thinking strategie executive coaching conflictcoaching