The Golden Circle

The golden circle is een eenvoudig model van Simon Sinek  om te komen tot inspirerend leiderschap dat begint met een ‘gouden cirkel’ en de vragen “Waarom, Wat en Hoe ?” .

Waarom eigenlijk (visie) ?

Er  is een omslag gaande in het denken  over toekomst en wat ervoor nodig is om daarin de weg te vinden.  In de zin van de toekomst dichterbij halen, dat wat er nog niet is, maar wel lijkt te komen. De samenleving lijkt zich te ontwikkelen naar een duurzamer tijdperk. Waarbij de eigen bijdrage in relatie staat tot het welzijn van het geheel. Die overgang is al volop gaande.
Voor dit koers zoeken naar dat wat toekomt, is leiderschap gebaseerd op natuurlijke integriteit en authenticiteit een voorwaarde. Een vorm van leiderschap dat betekenis geeft aan de voorbereiding van wat komen gaat. En daar  waar mogelijk in staat is hierin te sturen en dit vorm te geven. Het vermogen tot aanboren van impliciete, min of meer nog verborgen kennis, vormt een belangrijke kwaliteit voor innovatie en strategiebepaling. Intuïtie, verbeeldingskracht en geïnspireerd worden zijn essentiële competenties.
Zowel op de weg naar een vernieuwing van het sociale leven als voor het bouwen van duurzame organisaties.

We menen dat het domein kunst een unieke bijdrage kan leveren aan de sociaal culturele ontwikkeling binnen de samenleving. Wij zien hiervan al voorbeelden, zoals  de toepassing van Visual Thinking Strategie (meervoudig waarnemen en wisselende perspectieven) bij cliënten met niet aangeboren hersenletsel. Of projecten als BETER in Medisch Centrum Haaglanden waarin de invloed van kunst op  de gezondheid is onderzocht. Bij ruimtelijke inrichtingsvraagstukken worden steeds vaker  kunstenaars betrokken. En ook in de advieswereld wordt veelvuldig gebruik  gemaakt van beeldende middelen in trajecten rond betekenisgeving, waardencreatie en visievorming. Het vermogen om dat wat zich aandient zichtbaar te maken en te sturen kenmerkt zich  in het werk van de kunstenaar. Deze weet vanuit het niets te scheppen, nieuws te creëren.  In kleuren en vormen, in gedichten of dans, in klank of filmbeelden. In die zin kan de ervaringswereld uit de kunsten een bijdrage leveren aan de competentievorming van leiders. ” Er is geen toekomst ontwikkeling mogelijk zonder kunst… “ (Joseph Beuys)

visbeeld

uit de niet zichtbare wereld voedsel voor de mens naar boven halen…..

Wat (missie) en hoe Wat is essentieel in het voorbereiden van de toekomst? Het moet leiden tot wezenlijke verandering of juist versterking van het goede wat er al is. En de verandering dient bij te dragen aan het geheel.  Of dit nu een bijdrage aan een team is, of aan de organisatie als geheel, of zelfs aan onze planeet. Think global, act local…. SAM zet zich  in voor de ontwikkeling van het menselijk vermogen ‘ het goede’ te doen. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van oordeelsvorming en reflectie  (evaluatie) te verbeteren in  besluitvormingsprocessen. SAM zet zich in naar meer balans in vormen van samenwerken te brengen. Dit kan zowel via de weg van persoonlijk meesterschap als via de weg van cultuurverandering in organisaties (bv door ontwikkelprogramma’s voor teams). En ook door conflicten te managen, bijvoorbeeld met behulp van mediation of begeleiding van teams. SAM wil leerervaringen uit het domein van de kunsten ten goede laten komen aan de ontwikkeling van mensen en organisaties.

Inspiratiebronnen

Inspirerende literatuur  is bijvoorbeeld  ” Professionele ethiek, morele besluitvorming in organisaties” van Rob van Es. Of  het  werk van Cees Zwart :” Strategie van de hoop” . In het omgaan met vraagstukken naar de toekomst zijn basiswerken:  “Theory U” van Otto Scharmer, “The Source” ,”Presence”, “Synchroniciteit” van Jaworski, “De impliciete orde” van David Bohm, ” Levensloop van de mens van Lievegoed”, ” Het wiel opnieuw uitvinden” van Manfred van Doorn, Conflictmanagement van Friedrich Glasl, en anderen.

Nicolaas de Schrijver sociale kunst social art leiderschap u theory u theorie VTS visual thinking strategie coaching by art, coaching management coaching kunstzinnige therapie creatieve therapie