The Golden CircleThe golden circle is een eenvoudig model van Simon Sinek  om te komen tot inspirerend leiderschap dat begint met een ‘gouden cirkel’ en de vragen “Waarom, Wat en Hoe ?” .

Waarom eigenlijk (visie) ?
Er  is een omslag gaande in het denken  over toekomst en wat ervoor nodig is om daarin de weg te vinden.  In de zin van de toekomst dichterbij halen, dat wat er nog niet is, maar wel lijkt te komen. De samenleving lijkt zich te ontwikkelen naar een duurzamer tijdperk. Waarbij de eigen bijdrage in relatie staat tot het welzijn van het geheel. Die overgang is al volop gaande.
Voor dit koers zoeken naar dat wat toekomt, is leiderschap gebaseerd op natuurlijke integriteit en authenticiteit een voorwaarde. Een vorm van leiderschap dat betekenis geeft aan de voorbereiding van wat komen gaat. En daar  waar mogelijk in staat is hierin te sturen en dit vorm te geven. Leiding geven aan mensen, maar ook leiding geven aan jezelf.

Het vermogen tot aanboren van impliciete, min of meer nog verborgen kennis, vormt een belangrijke kwaliteit voor innovatie en strategiebepaling. Intuïtie, verbeeldingskracht en geïnspireerd worden zijn essentiële competenties.
Deze kwaliteiten vinden we vaak terug bij kunstenaars, kunstenmakers, Soms zijn ze hun tijd vooruit. Veelal in staat tot wisseling van perspectieven, omdenken, zichtbaar maken wat verborgen leek.  Vanuit het niets te scheppen, nieuws te creëren.  In kleuren en vormen, in gedichten of dans, in klank of filmbeelden.

. ” Er is geen toekomst ontwikkeling mogelijk zonder kunst… “ (Joseph Beuys)

We menen dat het domein kunst een unieke bijdrage kan leveren aan de sociaal culturele ontwikkeling binnen de samenleving. Wij zien hiervan al voorbeelden, zoals  de toepassing van Visual Thinking Strategie (meervoudig waarnemen en wisselende perspectieven) bij cliënten met niet aangeboren hersenletsel; en in de opleiding voor aankomende artsen (Harvard).   Projecten waar de invloed van kunst op  de gezondheid is onderzocht ( project BETER in Medisch Centrum Haaglanden) ; evenzo de creatieve en kunstzinnige therapie. . Bij ruimtelijke inrichtingsvraagstukken worden steeds vaker  kunstenaars betrokken. En ook in de advieswereld wordt veelvuldig gebruik  gemaakt van beeldende middelen in trajecten rond betekenisgeving, waarden creatie en visievorming.

 

visbeeld

uit de niet zichtbare wereld voedsel voor de mens naar boven halen…..

Wat (missie) en hoe
Wat is essentieel in het voorbereiden van de toekomst? Het moet leiden tot wezenlijke verandering of juist versterking van het goede wat er al is. En de verandering dient bij te dragen aan het geheel.  Of dit nu een bijdrage aan een team is, of aan de organisatie als geheel, of zelfs aan onze planeet. Think global, act local….
SAM zet zich  in voor de ontwikkeling van het menselijk vermogen ‘ het goede’ te doen. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van oordeelsvorming en reflectie  (evaluatie) te verbeteren in  besluitvormingsprocessen. SAM zet zich in naar meer balans in vormen van samenwerken te brengen. Dit kan zowel via de weg van persoonlijk meesterschap als via de weg van cultuurverandering in organisaties (bv door ontwikkelprogramma’s voor teams).
Ook door het begeleiden van conflicten, bijvoorbeeld door conflictcoaching of in de vorm van mediation .

Inspiratiebronnen
Inspirerende literatuur :  ” Professionele ethiek, morele besluitvorming in organisaties” van Rob van Es. Of  het  werk van Cees Zwart :” Strategie van de hoop” . In het omgaan met vraagstukken naar de toekomst zijn basiswerken:  “Theory U” van Otto Scharmer, “The Source” ,”Presence”, “Synchroniciteit” van Jaworski, “De impliciete orde” van David Bohm, ” Levensloop van de mens van Lievegoed”, ” Het wiel opnieuw uitvinden” van Manfred van Doorn, Conflictmanagement van Friedrich Glasl, en anderen.Nicolaas de Schrijver sociale kunst social art leiderschap VTS visual thinking strategie executive coaching conflictcoaching