• Welkom op de social art website

    Sociale kunst als weg tot ontwikkeling

  •  

“ Er is geen toekomst ontwikkeling mogelijk zonder kunst… “

icon coaching Toekomst

Koerszoekend leiderschap geeft betekenis  aan de voorbereiding van wat komen gaat. En is in staat om sturing te geven aan de nieuwe vorm die wil ontstaan.

Het vermogen tot aanboren van impliciete, min of meer nog verborgen kennis, vormt een belangrijke kwaliteit voor innovatie en strategiebepaling.  Zowel op de weg naar een vernieuwing van het sociale leven als voor het bouwen aan duurzame organisaties.

De toekomst naar je toe halen….
Lees meer…

 

icon way Leiderschap

Mensen en organisaties zijn constant in ontwikkeling.
Voor organisaties is het van belang dat er een cultuur aanwezig is waarin veranderingen leiden tot succes. Een dergelijke cultuur krijgt groepen medewerkers in beweging om zich positief in te zetten voor de vernieuwing. Dergelijke cultuureilanden …

Lees meer…

icon leaderCoaching by art

De huidige complexiteit van het leven vraagt om een betere kwaliteit van reflectie op het eigen handelen. Met als kernvragen : “Wat zijn niet beoogde effecten van mijn handelen” en “Wat kan ik de volgende keer beter doen ?” .

Lees meer…

icon paint  Sociale kunst

De sociale problemen worden steeds indringender. Zowel in de samenleving, als in het dagelijks leven in de omgang met de ander. Enerzijds is er een voortschrijdend individuele ontwikkeling van het bewustzijn gaande. Het vormen van een eigen oordeel staat hoog in het vaandel. Mensen raken hierbij meer op zichzelf aangewezen. De vanzelfsprekende verschillen tussen mensen leidt tot nieuwe vragen van samenwerking.  Anderzijds ontstaat steeds meer mede verantwoordelijkheid voor het sociale leven en onze planeet. We zien dat aan allerlei nieuwe initiatieven.

De stap van puur weten naar creatief handelen vraagt een grote tegenwoordigheid van geest …

Lees meer…

Nicolaas de Schrijver sociale kunst social art leiderschap u theory u theorie VTS visual thinking strategie coaching by art, coaching management coaching kunstzinnige therapie creatieve therapie