Contact

SAM bv.  Social Art Management

Nicolaas de Schrijver

m: +31 (0) 6 301 72 742

info@socialart.nu

 


adviseur en bemiddelaar in conflictsituaties, register mediator

verandermanager Human Resource

toezichthouder in primair onderwijs

Opgeleid

  • Professioneel Mediator
  • in het samenwerken aan weerbarstige vraagstukken/ Managing Interorganisational Processes SIOO
  • international Master Neuro linguïstisch programmeren
  • certified Facilitator Visual Thinking Strategie
  • in leiderschap in samenhang met persoonlijkheidsontwikkeling Double Healix;
  • Human Resources & Development 
  • Kunstzinnig therapeut 
  • Voorlichtingsdeskundige Gezondheidszorg


Als kind wilde ik piloot worden, daarna dierenarts, maar uiteindelijk is mijn rode draad het werken voor en met mensen geworden. Vooral ontwikkelingsgericht; ‘wat dient zich aan om stappen naar voren te doen, om zelf richting te geven aan wat komen gaat ? Waar biografie en levenslot zich met elkaar verknopen. Innerlijk vrij worden als thema is vooral in mijn huidige levensfase nog steeds een zoektocht. Ik oefen dit bijvoorbeeld in mijn atelier als beeldend kunstenaar. Kunstzinnig werken is voor mij voeding voor de ziel. Hoewel de kunst een gescheiden gebied is, breng ik soms in mijn werk als conflictbemiddelaar,  eenvoudige elementen uit de kunst in. Vaak om te verbeelden waarover bepaalde kwesties gaan. Een beeld zegt soms meer dan woorden. Of door vanuit verschillende perspectieven de kwestie te belichten, zodat voor partijen begrip kan ontstaan voor verschil in belangen.
Wat ik vaak terug krijg van anderen is mijn veelzijdigheid, mijn gevoeligheid in het onder woorden brengen van lastige zaken en mijn creatieve oplossingsgerichtheid.

Nicolaas de Schrijver sociale kunst social art leiderschap VTS visual thinking strategie executive coaching conflictcoaching