Onderwijs kwaliteit

Deze week is het rapport : ” Een smalle kijk op onderwijskwaliteit . Stand van educatief Nederland 2013″  uitgekomen. Opgesteld door  de Onderwijsraad. De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege en adviseert de ministers OC&W en EZ.

In de NRC Weekend editie van 3 november is een artikel  van Geert ten Dam (voorzitter Onderwijsraad) gepubliceerd over dit rapport. In de laatste alinea: “.. Tot slot pleit de raad voor meer waardering van niet -cognitieve capaciteiten. De samenleving heeft ook behoefte aan creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerking, culturele en morele sensitiviteit, zorgzaamheid en vakmanschap….”

De Raad pleit dan ook voor een breder vakkenaanbod, zoals cultuureducatie, filosofie.

 

In het boek ” the flight of the creative class” van Richard Florida, wordt op basis van een onderzoek al aangegeven dat een groot deel van de US economie drijft op de inzet van creatieve ondernemers. Dus investeren in de ontwikkeling van kinderen naar creatieve, samenwerkende wereld burgers ,zoals de Onderwijsraad voorstelt, via leerlijnen van cultuur werpt ook zijn vruchten af in economisch opzicht.

http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_class

Comments are closed.

Nicolaas de Schrijver sociale kunst social art leiderschap VTS visual thinking strategie executive coaching conflictcoaching