Conflictdiagnose

Conflicten zijn als het ware een toestand van het systeem waarin geen besluiten worden genomen die tot een gedragen oplossing leiden.
Alles in conflict verengt zich, je bent in strijd en wil je beschermen.
Wat eerst een probleem vormt in relatie tot de ander wordt een conflict.
Vaak  ongewild en onbewust escaleert het vraagstuk. Van ” we hebben een conflict” naar
” het conflict heeft ons..”.  Zelfsturing verminderd en het conflict krijgt eigen dynamiek.  Er ontstaat een vicieuze cirkel van wantrouwen.

Het bewustzijnswiel laat de relaties zien tussen waarnemen, denken voelen, willen en handelen. Als deze samenhang in normale situatie optimaal functioneert dan is er een wakkere aandachtige aanwezigheid ,ook wel presence / mindfullness of tegenwoordigheid van geest genoemd.

bewustzijnswiel naar Rudi Ballreich

Bij een conflict verengt zich eigenlijk alles, omdat er sprake is van strijd en zelf bescherming en van een stress reactie.

Waarnemen verengt zich tot alleen het eigen perspectief. Blinde vlekken.
Denken fixeert zich, vooral zwart –wit denken, vooroordelen, eenzijdigheid.
Voelen verhardt zich, sprake van een zekere koude, en weinig medeleven empathie.
Willen wordt stoer en is gericht om de eigen positie te versterken.
Handelen wordt steriel en voorspelbaar of wordt handelen zonder daar verantwoording voor te nemen.

In conflictbemiddeling wordt getracht dit verlies van zelfsturing weer onder controle te brengen van de partijen. Zodat partijen in staat zijn zelfstandig tot acceptabele oplossingen te komen.

 

 

Comments are closed.

Nicolaas de Schrijver sociale kunst social art leiderschap VTS visual thinking strategie executive coaching conflictcoaching