Referenties

Marije Dobbenberg,
Voormalig directeur Zorg randstad, momenteel Projectleider Sourcing Hago Nederland

‘…..Vanuit verbinding tussen mensen zorgt Nicolaas voor vooruitgang en een concreet resultaat. Op de juiste momenten vertragen of juist versnellen, maakt dat Nicolaas van toegevoegde waarde is. Ook juist die andere invalshoek die hij inbrengt zet sommige situaties en uitdagingen in een ander perspectief, waardoor er weer nieuw licht ontstaat…’
Jaap van der Haar , wethouder Meppel

Binnen de RvT van Athena Vrije Scholen hebben Nicolaas en Ik lange jaren samen gewerkt op de portefeuille bedrijfsvoering. Een vruchtbare samenwerking ! De rustige en weloverwogen inbreng van Nicolaas was altijd een goede aanleiding tot goede gesprekken “achter de cijfers”. De vertrouwensband die hierdoor langzaam tussen ons groeide heeft zijn vruchtbare werking gehad binnen het hele RvT team.


Henk Wokke, lid Raad van Toezicht en auditcommissie bij Stichting Penta

Zeggen wat leeft en ervaren wordt. Nicolaas weet vanuit de plek der moeite een respectvol gesprek te voeren zodat een zinvolle weg richting toekomst ontstaat. Nicolaas heeft daarbij de bijzondere combinatie van zakelijkheid en kunstzinnigheid, met een sterk gevoel voor identiteiten. Hij kan daarmee dichtbij personen komen, om in de praktijk voor hen waardevol te zijn.Rinus Doeser, voormalig bestuurder stichting De Basis/Hilverzorg/Thuiszorg Gooi& Vechtstreek, momenteel freelance docent filosofie

Nicolaas combineert een grote sensibiliteit voor menselijke verhoudingen met inzicht in het verloop van veranderprocessen en vaardigheden in bedrijfseconomisch opzicht waardoor hij zich kwalificeert als een uitstekend HRM-manager.Anna Kok, voormalig directeur Amsterdam Thuiszorg, momenteel interim manager Zorg

Nicolaas heb ik leren kennen als manager HR bij Amsterdam Thuiszorg. Het is een man die gaat voor het in beweging zetten van mens en organisatie en het optimaliseren van de HR dienstverlening. Zijn uitgangspunt hierbij is het faciliteren van het management. Een integere man die heel goed kan luisteren. Ik heb zijn houding en visie op de relatie management en HR als heel prettig ervaren. Hij is creatief in het vinden van oplossingen voor complexe vraagstukken zoals het uitvoering geven aan begrippen als zelfsturing en coachend leidinggeven.

Nicolaas de Schrijver sociale kunst social art leiderschap VTS visual thinking strategie executive coaching conflictcoaching